Spoločnosť Steko s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Povinná výbava vozidiel

Povinná výbava osobného motorového vozidla kategória M1(platí aj pre N1) je nasledovná :

 1. prenosný výstražný trojuholník, schválený podľa predpisu EHK 27,
 2. bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), pričom bezpečnostný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
 3. autolekárnička/lekárnička pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps (lekárnička musí byť použiteľná a jej obsah musí byť v exspiračnej dobe),  (vzor)
 4. príručný zdvihák,
 5. kľúč na matice alebo na skrutky kolies,
 6. náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru.


Pozn.

 • Povinná výbava podľa odsekov 4), 5) a 6) sa nevzťahuje na:
 • vozidlá, ktoré majú vybavené indikáciou defektu a pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte (technológia Run-Flat alebo PAX System),
 • vozidlá kategórie M1 a N1, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie.
 • Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn (CNG), musia byť v zadnej časti vozidla povinne vybavené identifikačným znakom „CNG“ (vzor).

 • Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne vybavené identifikačným znakom „LPG“ podľa predpisu EHK 67 (vzor).

 • Motorové vozidlá kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení musia mať jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.

 • Vozidlá kategórie M a N s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h-1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69 (vzor).

Povinná výbava nákladných vozidiel a autobusov kategórií N2, N3, M2, M3 je nasledovná :

Povinná výbava je rovnaká ako u osobného vozidla, s nasledovným rozšírením :

 1.  jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg (N2, N3, M2 a M3 s počtom do 22 miest na sedenie), resp. 12 kg (kategórie M2 a M3 s počtom nad 22 miest na sedenie)
 2. jeden zakladací klin pre motorové vozidlo s mc > 3,5t, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený, resp. najmenej 2 zakladacie kliny pri motorovom vozidle s troma a viacerými nápravami
 3. pre kategóriu M2, M3 jedna autolekárnička pre hromadnú dopravu / jedna lekárnička pre kategóriu motorových vozidiel M2, Ms počtom do 22 miest na sedenie. Nad 22 miest na sedenie sú povinné dve autolekárničky pre hromadnú dopravu / dve lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel M2, M3
 4. len pre kategóriu N3, v čase od 15. novembra do 30. marca, protisklzové reťaze určené aspoň pre jednu z hnacích náprav (nevzťahuje sa na vozidlá kategórie N3G)


Pozn.:

 • Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden hasiaci prístroj sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla

 • Vozidlá kategórie N s mc > 7,5 t s výnimkou návesových ťahačov musia byť povinne vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre ťažké motorové vozidlápodľa predpisu EHK 70. Montáž a umiestnenie zadných označovacích tabuliek pre ťažké motorové vozidlá a dlhé vozidlá musia byť vykonané podľa predpisu EHK 70 – príloha 15

 • Vozidlá kategórie M2 a M3, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn (CNG),musia byť v prednej časti a v zadnej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom „CNG“

 • Vozidlá M2 a M3, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn (LPG), musia byť v v prednej časti vozidla , v zadnej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom „LPG“

 • Vozidlá kategórií M2, M3, N2, N3 musia byť na zadnej časti karosérie, a to ak to konštrukcia vozidla dovoľuje, v ľavej polovici povinne vybavené označením s vyznačenou najvyššou povolenou rýchlosťou vozidla zaokrúhlenou na najbližšie nižšie celé číslo deliteľné piatimi

 • Vozidlá kategórií M, N, ktorých šírka prevyšuje 2,55 m, pri izotermických vozidlách 2,60 m, vozidlá vykonávajúce prácu za jazdy musia byť na predných a zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla vybavené špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi. Pruhy musia byť široké 70 až 100 mm a smerovať od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Farebné vyhotovenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 2

 • Vozidlá kategórie N a M s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h-1musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69

 • Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,50 t s výnimkou návesových ťahačov prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike musia byť označené odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104.

Povinná výbava prípojných vozidiel kategórie O2, O3, O4 a Rb2, Rb3, Rb4 je nasledovná :

 1. náhradné koleso s diskom a s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso
 2. jeden zakladací klin pri prípojnom vozidla s mc > 750 kg, pri prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s mc > 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.


Pozn. :

 • Náhradné koleso s diskom a pneumatikou sa nevzťahuje na:

 • vozidlá s prostriedkami na bezdemontážnu opravu defektu,
 • prevádzkovateľov vozidiel, ktorý majú zmluvne zabezpečenú nepretržitú možnosť opravy poškodenej pneumatiky v SR.  
 • Vozidlá kategórií O musia byť na zadnej časti karosérie, a to ak to konštrukcia vozidla dovoľuje, v ľavej polovici povinne vybavené označením s vyznačenou najvyššou povolenou rýchlosťou vozidla zaokrúhlenou na najbližšie nižšie celé číslo deliteľné piatimi

 • Vozidlá kategórie O1 až O3dlhšie než 8 m (vrátane oja) a všetky vozidlá kategórie O4 musia byť povinne vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá podľa predpisu EHK 70

 • Všetky vozidlá kategórie O1 až O3 prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike musia byť označené odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104

 • Vozidlá kategórie O a R s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h-1musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69

Povinná výbava motocykla kategórie L3e (L4e, L5e a L7e ) je nasledovná :

 1. motolekárnička / lekárnička pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e (vzor).

Pozn.:

 • Vozidlá kategórie L7es najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h-1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69 (vzor).

Povinná výbava traktorov a pracovných strojov kategórie T a Ps je nasledovná :

 1. autolekárnička / lekárnička pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps (použiteľná a jej obsah musí byť v exspiračnej dobe),
 2. označenie poomalých vozidiel  podľa predpisu EHK č. 69,
 3. bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), pričom bezpečnostný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
 4. jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
 5. jeden zakladací klin pre traktory s mc > 3,5 t, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený.

Pozn.:

 • Vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h-1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK 69 .
 • Vozidlá kategórie T, C, ktorých šírka prevyšuje 2,55 m, pri izotermických vozidlách 2,60 m, vozidlá vykonávajúce prácu za jazdy a vozidlá kategórií P a S musia byť na predných a zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla vybavené špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi. Takýmto označením musia byť vybavené aj špeciálne poľnohospodárske alebo lesné zariadenia nesené alebo polonesené ťažným vozidlom. Vozidlá kategórií P N a S musia byť týmto označením vybavené aj na zadných bočných plochách, čo najbližšie k dolným a zadným obrysom vozidla. Pruhy musia byť široké 70 až 100 mm a smerovať od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Farebné vyhotovenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 2. Ak konštrukcia vozidla nedovoľuje vyznačenie výstražných farebných pruhov na pevnej časti vozidla, môže byť toto označenie na odnímateľných štítoch pevne pripevnených na vozidlo.
 • Vozidlá kategórií T a Ps musia byť na zadnej časti karosérie, a to ak to konštrukcia vozidla dovoľuje, v ľavej polovici povinne vybavené označením s vyznačenou najvyššou povolenou rýchlosťou vozidla zaokrúhlenou:
 • pri vozidlách s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcu 35 km.h-1 na najbližšie nižšie celé číslo,
 • pri ostatných vozidlách na najbližšie nižšie celé číslo deliteľné piatimi.